Curriculum la Decizia Școlii:

Învăţământ primar:

Bazele informaticii, clasele 4A, 4B, 4C, profesor Penu Ionela

Învățământ gimnazial:

Aria curriculară Limbă și comunicare

Literatură, teatru, film, clasa 7A, profesor Coreschi Iulia; clasa 7B, profesor Vasile Mihai; clasa 8C, profesor Călin Liliana

Lectura ca abilitate de viaţă, clasa 8A, profesor Vasile Mihai

Aria curriculară Matematică și științele naturii

Astronomia pe înțelesul tuturor, clasa 5B, profesor Tobiaș Silvia-Daniela

Complemente de matematică,  clasa 8C, profesor Florescu Aurelia

Educație pentru sănătate, clasa 6A, profesor Călugăru Viorica

Matematică aplicată, clasele 7B, 8B, profesor Crețu Valeriu; clasa 7A, profesor Florescu Aurelia

Matematică și astronomie, clasele 6B, 7C, profesor Tobiaș Silvia-Daniela

Sinteze de matematică, clasa 8A, profesor Tobiaș Silvia-Daniela

Opțional integrat