Director: Huțanu Ana-Viorica

Director adjunct: Morun Valentina

Învățământ preșcolar

Grupa mică Duca Tanța; Grupa mijlocie Dediu Ramona;

Grupa mare 1 Moise Georgeta; Grupa mare 2 Dumitrescu Dorina

Învățământ primar

Clasa PA Lupu Neicu-Mărioara; Clasa PB Lazăr Luminița

Clasa 1A Roșca Mariana; Clasa 1B Cristea Adriana;

Clasa 2A Tăbăcaru Laura; Clasa 2B Frangulea Veronica; Clasa 2C Perju Nicoleta-Gina

Clasa 3A Chistol Ana; Clasa 3B Bujor Luminița; Clasa 3C Simionescu Marinela

Clasa 4A Jâtea Simona; Clasa 4B Morun Valentina; Clasa 4C Coșug Maricica

Aria curriculară Limbă și comunicare

Limba română: Călin Liliana, Coreschi Iulia, Vasile Mihai

Limba engleză: Katler Dana, Roman Cristian, Tocilianu Diana

Limba franceză: Katler Dana, Șoitu Ionela

Limba latină: Vasile Mihai

Aria curriculară Matematică și Științe ale naturii

Matematică: Crețu Valeriu, Florescu Aurelia, Tobiaș Silvia-Daniela

Fizică: Caraman Aritiea, Cortojan Viorica

Chimie: Cortojan Viorica

Biologie: Călugăru Viorica

Astronomie: Tobiaș Silvia-Daniela

Aria curriculară Om și societate

Geografie: Vasile Mădălina (Mihăilă Claudia)

Istorie: Cazacu Camelia

Cultură civică: Crețu Marian

Religie: Cristea Vasile, Toader Rodica

Aria curriculară Arte

Educație muzicală: Buruiană Gina

Educație plastică: Vădeanu Adrian

Aria curriculară Educație fizică și sport

Educație fizică: Hanghiuc Alexandru, Olaru Mihaela, Pelin Fănel, Strat Adriana, Talabă Gabriela

Aria curriculară Tehnologii

Educație tehnologică: Huțanu Ana-Viorica, Rîclea Mariana

Informatică: Penu Ionela

Consiliere și orientare

Clasa 5A Roman Cristian Ion; Clasa 5B Tocilianu Diana; Clasa 5C Talabă Gabriela

Clasa 6A Călugăru Viorica; Clasa 6B Katler Dana

Clasa 7A Coreschi Iulia; Clasa 7B Cortojan Viorica; Clasa 7C Cazacu Camelia

Clasa 8A Buruiană Gina; Clasa 8B Călin Liliana; Clasa 8C Florescu Aurelia