Repere ale activității Școlii Gimnaziale „Constantin Gh. Marinescu” din Galați în anul școlar 2020-2021:

Încadrarea cu personal didactic

Activitate educativă clase primare

Activitate educativă clase gimnaziale

Concursuri/ competiții școlare

Parteneriate

Proiecte europene