Erasmus+ 2017-2019

 

Proiectul Erasmus+ 2017-1-RO01-KA101-036904 „Școala incluzivă – o școală pentru fiecare” ce se va derula  în școala noastră în perioada 1 septembrie 2017 – 30 iunie 2019 este un proiect de mobilități în domeniul educației școlare pe parcursul căruia 8 cadre didactice, 4 învățători și 4 profesori, vor participa la cursuri de formare în domeniul educației incluzive desfășurate în diferite țări europene, după cum urmează:

1. Curs de formare „Inclusive teaching, family and social counseling for disadvantaged students and in order to prevent the early dropout”, 2 participanți (un învățător și un profesor diriginte), 20-25 noiembrie 2017, Vasto, Italia. Furnizor „Polaris Formazione” Italia.
2. Curs de formare „Creative methods in special needs education”, 2 participanți (profesori la clasele gimnaziale), 18 februarie-1 martie 2018, Barcelona, Spania. Furnizor „Pričalica” Croația.
3. Curs de formare „Designing Inclusive Educational Environments”, 2 participanți (un învățător și un profesor la clasele gimnaziale), 16-21 iulie 2018, Nafplio, Grecia. Furnizor „Europass Teacher Academy” Italia.
4. Curs de formare „Creative methods in special needs education”, 2 participanți (învățători), 16-27 septembrie 2018, Oslo, Norvegia. Furnizor „Pričalica” Croația.

prezentare cursuri

Echipa de implementare a proiectului este formată din următorii membri:

1. Morun Valentina, profesor învățământ primar – director adjunct, formator, mentor, evaluator extern ARACIP;
2. Tobiaș Silvia-Daniela, profesor de matematică – responsabil al comisiei de proiecte europene, participant la un curs de formare Socrates și al un workshop al Agenției Spațiale Europene, coordonator al primului proiect de parteneriat școlar multilateral Comenius din școala noastră și membru al echipei celui de-al doilea proiect de parteneriat școlar multilateral Comenius, evaluator internațional al concursului de astronomie Odysseus (persoană de contact ANPCDEFP pentru acest proiect);
3. Roman Ion Cristian, profesor limba engleză – participant la cursuri de formare pentru scrierea de proiecte Erasmus+, coordonator al proiectului de voluntariat local „Din inimă, Voluntar”;
4. Simionescu Marinela, profesor învățământ primar – participant la un curs de formare Comenius, coordonator al activităților comisiei de proiecte europene la clasele primare.

Proiectul a fost prezentat în primul consiliu profesoral din data de 4 septembrie 2017, atunci când s-a anunțat și deschiderea sesiunii de selecție a participanților la mobilități.

prezentarea proiectului Erasmus+

Comisia de selecție este formată din următorii membri:
1. Lupu-Neicu Mărioara, profesor învățământ primar – responsabilul Comisiei pentru Perfecționare și Formare Continuă;
2. Băiceanu Mihaela-Mădălina – membru al Comisiei pentru Evaluarea și Asigurarea Calității;
3. Tocilianu Diana, profesor de limba engleză.

anunt selectie participanti mobilitati

Criteriile de selecție avute în vedere au fost: nivel bun de cunoaștere a limbii engleze, competențe digitale de nivel mediu, lucru la clasă cu elevi din grupul țintă al proiectului.

rezultate selectie participanti mobilitati

Proiectul este structurat pe umătoarele secțiuni: implementare, desfășurare mobilități, diseminare, evaluare și se desfășoară după următorul calendar:

calendarul proiectului Erasmus+

Detalii despre derularea acestui proiect, găsiți pe blogul http://erasmus.scoala2galati.ro/

Coordonator proiect,
prof. Tobiaș Silvia-Daniela