Curriculum la Decizia Școlii pentru anul școlar 2017-2018:

Învăţământ primar:

Lumea cunoașterii, clasa 3B, p.î.p. Morun Valentina

Curiozități matematice prin joc, clasa 4C, p.î.p. Lazăr Luminița

Bazele informaticii, clasa 4A, profesor Penu Ionela

Învățământ gimnazial:

Aria curriculară Limbă și comunicare

Literatură, teatru, film, clasa 6A, profesor Coreschi Iulia; clasele 6B și 6C, profesor Vasile Mihai; clasa 8C, profesor Călin Liliana

Lectura ca abilitate de viaţă, clasa 8A, profesor Vasile Mihai

Genuri și specii literare, clasa 8B, profesor Coreschi Iulia

Aria curriculară Matematică și științele naturii

Astronomia pe înțelesul tuturor, clasele 5A, 5B, 7A, profesor Tobiaș Silvia-Daniela

Bazele Informaticii, clasele 6A, 6B, 6C, 7A, 7B, 7C, profesor Penu Ionela

Complemente de matematică,  clasa 8B, profesor Florescu Aurelia

Matematică aplicată, clasele 7B, 8C, profesor Crețu Valeriu; clasa 7C, profesor Florescu Aurelia

Sinteze de matematică, clasa 8A, profesor Tobiaș Silvia-Daniela

Opțional integrat

Universul copilăriei, clasa 5A, profesor Toader Rodica

Istoria religiilor, clasa 5B, profesor Cristea Vasile