În perioada noiembrie 2017 – martie 2018 în Școala Gimnazială ,,Constantin Gh. Marinescu” Galați se desfășoară proiectul „Eco – Eficient” implementat de Fundația TERRA Mileniul III cu sprijinul financiar al Fondului pentru Inovare Civică, program dezvoltat de Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile în parteneriat cu Romanian-American Foundation și Enel România.

Proiectul “Eco – Eficient” își propune creșterea nivelului de educație privind utilizarea eficientă a energiei în comunitate.

Inovarea civică în acest proiect este reflectată și de „vehicolul de comunicare” folosit, respectiv copiii care vor transmite mesajul în comunitate, prin interacțiune cu familia, prietenii, vecinii și cunoscuții lor.

Obiectivele proiectului:

  • Creșterea gradului de informare și educare cu privire la aspectele legate de consumul de energie și impactul acestuia asupra mediului în 5 localități din România și în municipiul București
  • Îmbunătățirea abilităților elevilor de gimnaziu cu privire la utilizarea eficientă a energiei
  • Creșterea gradului de conștientizare a comunităților locale privind consumul durabil de energie prin intermediul elevilor, în 5 localități din România și în municipiul București

Activități principale:

  • Educație la clasă cu elevii; s-au desfășurat un numar de 3 ore cu elevii la clasă pe teme legate de conservarea energiei și utilizarea eficientă a energiei în gospodărie.
  • Activități practice – „Detectivul energetic” – în care elevii pe baza unui ghid elaborat de Terra Mileniul III, au identificat sub îndrumarea profesorului coordonator pierderile de energie din școală sau de acasă
  • Campanie de conștientizare în comunitatea locală desfășurată de elevi cu privire la eficiența energetic.
  • Concurs „Ambasadorii utilizării eficiente a energiei”; concursul se desfășoară la finalul perioadei de implementare a proiectului când elevii deja au căpătat noțiunile de bază privind conservarea energiei și eficiența energetică.

În acest proiect au fost implicați elevii clasei a VII-a B coordonați de doamna profesoară Cortojan Viorica.

La concursul „Ambasadorii utilizării eficiente a energiei” au participat elevii : Codreanu Radu, Crintea Maria, Huzum Petrișor, Iancu Roberta, Simbanu Raluca, Pecheanu Cosmin, Sorescu Mihai, Stan Bianca, Ștefănescu Bianca, Zaharia Delia de la clasa a-VII-a B.

Profesor, Cortojan Viorica