Olimpiada „Lectura ca abilitate de viață”, faza județeană, martie 2018

Elevele Mihoci Raluca Andreea și Ciofu Cezara Ștefania, clasa a VI-a A, profesor Coreschi Iulia au obținut Mențiune

Concursul interdisciplinar „Dan Barbilian”, decembrie 2017

Școala Gimnazială „Dan Barbilian” Galați a organizat prima ediție a concursului interdisciplinar limba română, matematică, arte plastice „Dan Barbilian” în luna decembrie 2017.

La acest concurs eleva Kawaguchi Anna din clasa a VIII-a C, profesori Călin Liliana și  Crețu Valeriu, a obținut premiul al III-lea, iar eleva Simbanu Raluca Maria, clasa a VII-a B, profesor Călin Liliana a obținut Mențiune.

La secțiunea Arte plastice, eleva Mihoci Raluca Andreea, clasa a VI-a A, profesor Coreschi Iulia a obținut Premiul I.

„English Speaking Countries Landscapes” Competition, organizată de Școala Gimnazială nr. 7 Galați în luna iunie 2018. Eleva Mihoci Nicoleta din clasa a III-a și elevul Toader Adrian din clasa a V-a A, profesor Tocilianu Diana, au obținut Premiul I. Eleva Huzum Cristina din clasa a III-a, profesor Tocilianu Diana, a obținut Premiul II, iar elevul Lazăr Octavian din clasa a III-a, profesor Tocilianu Diana, a obținut Mențiune. competition

Concursul județean „Be Creative, Have Fun, Feel Free!”

La Concursul județean de cunoștințe lingvistice și creativitate în limba engleză „Be Creative, Have Fun, Feel Free!” organizat de Școala Gimnazială „Octavian Goga” din Baia Mare în luna mai 2018, eleva Ciofu Cezara, clasa a VI-a A, profesor Tocilianu Diana, a obținut Premiul II la secțiunea II-ESSAY, iar eleva Mihoci Raluca Andreea din clasa a VI-a A, profesor Tocilianu Diana, a obținut Premiul II la secțiunea III-STORY. Be creative

Proiectul interjudețean interdisciplinar în limba engleză „Art in the making” organizat de Școala Gimnazială nr. 7 în luna mai 2018. Eleva Mihoci Raluca din clasa a VI-a A, profesor Tocilianu Diana, a obținut Premiul al III-lea la secțiunea „Autor, vers, sentiment”, iar echipa „The Ladybugs” a obținut Premiul pentru moment artistic și Premiul I la secțiunea moment artistic. Art in the Making

Concursul național „Școala mea”, organizat de Casa Corpului Didactic „Alexandru Gavra” Arad în luna aprilie 2018. Eleva Ciofu Cezara Ștefania din clasa a VI-a A, profesor Tocilianu Diana, a obținut Premiul II la secțiunea III.2 Traducere română-engleză. Școala mea

Concursul interjudețean de limba engleză „High Flyers”, organizat de Colegiul Național „Al. I. Cuza” Galați, în luna aprilie 2018. Elevele Ciofu Cezara și Mihoci Andreea din clasa a VI-a A, profesor Tocilianu Diana, au obținut Premiul II, iar elevii Damian Răzvan din clasa a VI-a A și Năstase Denis din clasa a VI-a C, profesor Tocilianu Diana, au obținut Mențiune. High Flyers

Concursul interjudețean literar-artistic „Școala – clinchetul copilăriei”, organizat de Școala Gimnazială nr. 10 Bacău în luna aprilie 2018. Elevul Năstase Denis-Cristian din clasa a VI-a C, profesor Tocilianu Diana a obținut Premiul al III-lea la secțiunea Creație Literară. Școala-clinchetul copilariei

Simpozionul național „Asigurarea succesului școlar prin parteneriat școală-familie”, organizat de Școala Gimnazială nr. 6 Râmnicu Sărat în luna decembrie 2017. Eleva Mihoci Raluca, clasa a VI-a A, profesor Tocilianu Diana a obținut Premiul II. simpozion

Concursul regional „Having Fun with English”

La Concursul regional cu participare națională de creație literară și teatru „Having fun with English” organizat de Palatul Copiilor Galați în luna decembrie 2017, eleva Mihoci Raluca Andreea, clasa a VI-a A, profesor Tocilianu Diana, a obținut premiul I. Having Fun with English

Bebras – noiembrie 2017

Bebras este un concurs internațional, ce își propune să introducă elevii de toate vârstele în domeniul gândirii algoritmice și computaționale și să îi atragă spre domeniul informatic. Întrebările din cadrul competiției sunt axate pe gândirea logică și computațională. Concurenții nu trebuie sa dețină cunoștințe de informatică sau programare pentru a rezolva cerințele, însă trebuie să demonstreze o gândire structurată, bazată pe utilizarea conceptelor algoritmice și logice.

Gândirea computațională reprezintă un proces de rezolvare a unei probleme ce include o serie de caracteristici, precum ordonarea logica, analizarea datelor, crearea de soluții pe baza unor algoritmi, recunoașterea unor șabloane, abstractizarea, înțelegerea conexiunilor intre informații. Elevii care învață sa folosească acest tip de gândire vor înțelege modul de relaționare al materiilor predate în școală și de asemenea vor înțelege aplicabilitatea acestor noțiuni în viața de zi cu zi.

În România, concursul este organizat de Asociația pentru Tehnologia Informației și Comunicațiilor din România (ATIC) prin ECDL ROMANIA.

Elevii şcolii noastre sunt la a doua participare şi ne bucurăm să fim printre primele şcoli gălăţene care promovează acest concurs.

Mulţumesc elevilor claselor a VI-a A, B, C şi a VII-a B pentru modul cum au răspuns la această provocare.

Profesor, Ionela Penu

Concursul interjudețean de matematică „Cristian S. Calude” – 2017

Concursul interjudețean de matematică „Cristian S. Calude” organizat de Colegiul Național „Vasile Alecsandri” din Galați a avut loc pe 21 octombrie 2017 pentru clasele 4-6 și pe 4 noiembrie 2017 la clasele 5-12. Elevii noștri au obținut următoarele rezultate:

Ioițescu Roxana Maria, clasa 4C, p.î.p. Lazăr Luminița – mențiune
Ioniță Florina, clasa 6B, prof. Crețu Valeriu – mențiune
Simbanu Raluca, clasa 7B, prof. Crețu Valeriu – mențiune