Lecţie deschisă la dirigenţie, clasa 6A, 17 decembrie 2014

Cercul metodic al profesorilor de limba română, set 1 – 13 decembrie 2014

Activități: Lecție-forum ”De la textul liric la textul epic -pregătire pentru o evaluare standardizată”- profesor Călin Liliana; ”Evaluarea activității didactice” – referat prezentat de profesor Vasile Mihai, prezentare PPT realizată de profesor Coreschi Iulia.           Veninul epocii de aur

Cercul metodic al profesorilor de matematică, set 1 – 22 noiembrie 2014

20 de profesori de matematică din orașul Galați și din județ, inclusiv doamna inspector de matematică Bujor Viorica, au participat la cercul metodic al profesorilor de matematică, setul 1.

Tematica cercului a fost “Necesitatea tratării differențiate și individualizarea predării-învățării-evaluării la disciplina matematică”, o temă generoasă pe care cei trei profesori de matematică din Școala Gimnazială”Constantin Gh. Marinescu” au tratat-o diferențiat și cu atenție la detalii.

Colegii prezenți au vizionat secvențe din lecții demonstrative bazate pe metode active susținute de doamna profesoară Florescu Aurelia și o secvență de lecție AeL desfășurată în laboratorul de informatică susținută de doamna profesoară Tobiaș Silvia-Daniela.

Dezbaterea pe tematica propusă a pornit de la prezentarea ppt susținută de doamna profesoară Tobiaș Silvia-Daniela și s-a concretizat în schimbul de bune practici a diferențierii obiectivelor de învățare, activităților de învățare și evaluării, activitate în care au fost angrenați toți profesorii prezenți.

La final, domnul profesor Crețu Valeriu a prezentat idei de rezolvare a 4 probleme din Gazeta Matematică și din Revista de Matematică din Galați.

profesor Tobiaș Silvia-Daniela

 

Leave a Reply