Activitate metodică

Vă invităm să urmăriți activitatea metodică desfășurată în școala noastră în anul școlar 2014-2015 pentru clasele primare și pentru clasele gimnaziale

ŞCOALA DASCĂLILOR

Sâmbătă, 13 decembrie, Şcoala Gimnazială “Constantin Gh. Marinescu”, Galaţi găzduieşte două evenimente de amploare în care sunt antrenate cadre didactice.

Primul, invită dascălii din întraga ţară să îşi pună în valoare potenţialul creativ.

La iniţiativa dascălilor şcolii noastre, aceştia vor participa cu lucrări şi aplicaţii la un simpozion interjudeţean cu titlul ,,Creativitate şi inovaţie didactică – experienţele noastre” prin care vor demonstra valoarea inepuizabilă a acestei resurse de învăţare care poate oferi soluţii pentru creşterea calităţii actului didactic şi pentru pregătirea elevilor să facă faţă multiplelor contexte pe care le oferă viaţa. La eveniment şi-au anunţat participarea aproximativ 100 de persoane (învăţători, profesori, inspectori şcolari).

Prin promovarea exemplelor de bună practică, ne propunem să demonstrăm că fără creativitate nu există soluţii la probleme, nu există o viziune asupra viitorului.

Prin adaptarea creativă  la contexte noi, elevii vor  putea rezolva eficient problemele cu care se confruntă. Dacă nu ne vom forma/pregati elevii în această direcţie, aceştia vor avea mari dificultăţi  în adaptarea şi demonstrarea competitivităţii lor în demersurile pe care le vor întreprinde. Prin această activitate, dorim să reiterăm ideea că învăţământul trebuie să pună accent pe latura formativă, activitatea de învăţare să fie centrată pe elev, oferindu-i posibilitatea de dezvoltare a capacităţilor şi aptitudinilor creatoare.

Aplicând  experienţele dobândite cu prilejul acestui schimb de experienţă, vom reuşi să găsim punţi de legătură între creativitate, inteligenţă, randament şcolar, conţinuturile învăţământului şi rezultatele învăţării. Suntem conştienţi  că prin stimularea independenţei şi a originalităţii gândirii, căutarea activă de soluţii vom privi creativitatea ca pe un proces de învăţare special, la care elevul şi profesorul sunt parteneri în activitatea de învăţare, dar avem nevoie de exemple de bună practică şi de asumarea responsabilităţii cadrului didactic care trebuie să le ofere elevilor posibilitatea dobândirii unei experienţe sociale şi constructive noi, bazate pe crearea unor situaţii de învăţare nonformale şi informale care să îi ajute pe elevi  să îşi poată găsi drumul spre o viaţă şi o carieră de succes.

Împărtăşim din experienţele noastre şi punem la dispoziţia tuturor celor interesaţi de valorificarea potenţialului creativ o broşură, produs al lucrărilor simpozionului interjudeţean, adevărată resursă de învăţare realizată de colectivul învăţătorilor din şcoala noastră.

Avem convingerea că obiectivele activităţii au fost atinse şi, pe viitor, toţi elevii vor avea  posibilitatea să-şi folosească din plin întregul  potenţial.

Un alt eveniment important va reuni profesorii de limba şi literatura română care au vor analiza rezultatele evaluării naţionale şi vor căta soluţii de imbunătăţire a acestora şi de motivare a elevilor pentru obţinerea de performanţe şcolare.

                     Profesor Ioana Alecu, director adjunct