Școala Gimnazială „Constantin Gh. Marinescu” va implementa în următorii 2 ani școlari, începând din septembrie 2017, proiectul de mobilitate în domeniul educației școlare intitulat „Școala incluzivă – o școală pentru fiecare”.

Proiectul, finanțat de Comisia Europeană în cadrul programului Erasmus+ , are un buget de 21.410 euro și este publicat pe platforma Comisiei Europene dedicată proiectelor Erasmus+.Școala noastră a inițiat acest proiect pentru a realiza două dintre țintele sale strategice: realizarea unei școli incluzive și creșterea calității procesului instructiv-educativ prin participarea personalului didactic la cursuri de formare continuă la nivel european.

Direcțiile prioritare ale acestui proiect sunt integrarea în activitatea şcolară a elevilor proveniţi din medii defavorizate şi a celor cu cerințe educaționale speciale, implicarea activă în viaţa comunităţii şi formarea unui comportament incluziv privind multiculturalitatea, ameliorarea şi dezvoltarea competenţelor digitale şi lingvistice şi lărgirea ofertei educaţionale, conform nevoilor elevilor și în acord cu cerințele actuale din Uniunea Europeană.

Proiectul include participarea la 3 cursuri de formare furnizate de organizații europene cu experiență în domeniul educației incluzive. Opt cadre didactice din școala noastră, 4 profesori și 4 învățători, vor participa la cursuri de formare în Grecia, Italia, Norvegia și Spania, ceea ce va conduce la modernizarea şi îmbogăţirea strategiilor didactice pentru ameliorarea şi adecvarea la un stil de predare-învățare-evaluare de tip european, care  să îmbunătăţească abilitățile de comunicare si cooperare, inițiativa și gândirea critică și creativă ale elevilor.

Ne dorim ca la finalul proiectului și mai departe să fim o școală incluzivă, o școală pentru fiecare.

Profesor coordonator, Tobiaș Silvia-Daniela