Adresa: Str. Regimentul 11 Siret nr. 41A, Galați, 800543
Telefon/fax: 0236312544
website: www.scoala2galati.ro
email: contact@scoala2galati.ro
CUI: 15276510
PIC: 948537684
OID: E10035704

Şcoala Gimnazială „Constantin Gh. Marinescu” este situată în cartierul Ţiglina I, într-o zonă centrală a oraşului Galaţi, nu departe de faleza Dunării şi aproape de Palatul de Justiție, Poliția Județeană și de zona băncilor comerciale. În apropierea școlii funcționează alte trei instituţii de învăţământ: Colegiul Naţional „Mihail Kogălniceanu”, Colegiul Naţional „Costache Negri” şi Liceul Teoretic „Emil Racoviţă”.

Înființată în anul 1973 sub denumirea de Școala nr. 2 Galați, școala a trecut printr-un proces de modernizare începând din anul 2003, reuşind până în prezent să amenajeze şi să doteze spaţiile de învăţare, creând săli de clasă moderne şi funcţionale, dotate cu calculatoare conectate la internet și videoproiectoare. În anul 2012 școala și-a schimbat denumirea devenind Școala Gimnazială „Constantin Gh. Marinescu”, purtând numele academicianului ieșean cu origini gălățene, cu numeroase studii și publicații în domeniile ecologie, medicină, societate.

Școala dispune de 15 săli de clasă, 1 laborator de fizică-chimie, 1 laborator de biologie, 1 cabinet de informatică, 1 cabinet de geografie, 1 sală multimedia, 1 bibliotecă cu peste 21300 volume, sală și teren de sport. Structura sa, Grădinița nr. 59, funcționează într-un local separat, fiind dotată cu 4 săli de grupă, 1 minibibliotecă și 1 sală de jocuri.

Colaborarea școală-părinţi-comunitate se realizează pe baza unei comunicări permanente și eficiente, ceea ce conduce la oferirea unor servicii educaţionale de calitate care să se armonizeze cu nevoile elevilor şi interesele comunităţii.

Şcoala funcționează cu 13 clase de învățământ primar și 11 clase de învățământ gimnazial, în două schimburi: clasele primare dimineața și clasele gimnaziale după-amiaza. Clasele sunt eterogene, cu elevi care provin din diferite medii economice și sociale, majoritatea părinților având pregătire superioară sau medie. Cei mai mulți elevi locuiesc în circumscripția școlii, dar avem și elevi care locuiesc în zona rezidențială a orașului sau în mediul rural.

Elevii şcolii noastre participă la numeroase olimpiade și concursuri judeţene, interjudeţene, naţionale pe discipline, cu rezultate notabile la limba română, limba engleză, limba franceză, matematică, informatică, biologie, educație tehnologică. Începând din anul 2004, oferta școlii cuprinde ore de opțional astronomie, elevii școlii fiind încurajați să participe la competiții școlare organizate de Agenția Spațială Europeană sau alte organisme europene sau internaționale din domeniu.

Conducerea școlii este asigurată de un director, profesor de educație tehnologică, și un director-adjunct, profesor pentru învățământul primar, ambii cu contract managerial pe patru ani valabil din ianuarie 2017. Toate cadrele didactice sunt calificate, în proporție de 90% cu studii superioare, iar 60% au obținut gradul didactic I.

Personalul didactic auxiliar este format din secretar, bibliotecar, informatician, contabil, administrator și un psiholog școlar cu jumătate de normă în școala noastră și cealaltă jumătate de normă la liceul aflat în apropierea școlii noastre.

Școala noastră participă la diferite proiecte și programe europene și internaționale, cum ar fi: programul Eco-Școala, proiectul european „Mănâncă responsabil”, proiecte școlare europene pe platforma eTwinning, proiecte de parteneriat școlar multilateral Comenius, proiect de mobilități în domeniul educației școlare Erasmus+, proiect de parteneriat pentru schimburi interșcolare Erasmus+.

Totodată, începând din 2014, elevii noștri sunt implicați în diferite acțiuni de voluntariat, ajutând copii și bătrâni aflați în dificultate, în cadrul acțiunilor SNAC sau ca participanți la proiectul de voluntariat „Din inimă, voluntar”.

Valorile cheie promovate de Școala Gimnazială „Constantin Gh. Marinescu”: egalitatea de șanse pentru toți, toleranța, respectul, flexibilitatea, responsabilitatea și profesionalismul sunt esențiale pentru atingerea dezideratului nostru de a avea o școală incluzivă, o școală a tuturor.