Director: Huțanu Ana-Viorica

Director adjunct: Morun Valentina

Învățământ preșcolar

Dediu Geanina Ramona, Dumitrachi Elena, Dumitrescu Dorina, Moise Georgeta

Învățământ primar

Băiceanu Mădălina-Mihaela, Bujor Luminița, Coșug Maricica, Crișan Mariana, Frangulea Veronica, Grigorică Gheorghe, Jâtea Simona, Lazăr Luminița, Lupu Neicu-Mărioara, Morun Valentina, Perju Nicoleta Gina, Roșca Mariana, Simionescu Marinela, Tăbăcaru Laura

Aria curriculară Limbă și comunicare

Limba română: Călin Liliana, Coreschi Iulia, Vasile Mihai

Limba engleză: Katler Dana, Roman Cristian, Tocilianu Diana

Limba franceză: Katler Dana, Palade Laura

Limba latină: Vasile Mihai

Aria curriculară Matematică și Științe ale naturii

Matematică: Crețu Valeriu, Florescu Aurelia, Tobiaș Silvia-Daniela

Fizică: Caraman Aritiea, Cortojan Viorica

Chimie: Cortojan Viorica

Biologie: Călugăru Viorica

Astronomie: Tobiaș Silvia-Daniela

Aria curriculară Om și societate

Geografie: Iurașcu Georgian, Mihăilă Claudia

Istorie: Cazacu Camelia

Cultură civică: Crețu Marian

Religie: Cristea Vasile, Năstase Geta, Toader Rodica

Aria curriculară Arte

Educație muzicală: Buruiană Gina

Educație plastică: Vădeanu Adrian

Aria curriculară Educație fizică și sport

Educație fizică: Bălănică Bogdan, Lazarin Alexandru, Olaru Mihaela, Strat Adriana, Talabă Gabriela

Aria curriculară Tehnologii

Educație tehnologică: Huțanu Ana-Viorica, Rîclea Mariana

Informatică: Penu Ionela

Clase