Director: Huțanu Ana-Viorica

Director adjunct: Morun Valentina

Învățământ preșcolar

Dediu Geanina Ramona, Dumitrachi Elena, Dumitrescu Dorina, Moise Georgeta

Învăţământ primar

Bujor Luminiţa, Coşug Maricica, Crişan Mariana, Domnițeanu Magdalena, Frangulea Veronica, Grigorică Gheorghe, Huruianu Cristina, Jâtea Simona, Lazăr Luminiţa, Lupu Neicu-Marioara, Morun Valentina, Perju Nicoleta Gina, Roşca Mariana, Simionescu Marinela, Tăbăcaru Laura

Aria curriculară “Limbă şi comunicare”

Limba română: Călin Liliana, Coreschi Iulia, Vasile Mihai

Limba engleză: Katler Dana, Roman Cristian, Tocilianu Diana

Limba franceză: Călin Ionelia, Katler Dana

Limba germană: Barbu Dumitru

Limba latină: Vasile Mihai

Aria curriculară “Matematică şi ştiinţele naturii”

Matematică: Creţu Valeriu, Florescu Aurelia, Tobiaş Silvia-Daniela

Fizică: Bărbieru Mihaela, Caraman Aritiea, Cortojan Viorica

Chimie: Cortojan Viorica

Biologie: Călugăru Viorica

Astronomie: Tobiaș Silvia-Daniela

Aria curriculară “Om şi societate”

Geografie: Gîtan Anca Ileana, Vasile Mădălina

Istorie: Cazacu Camelia

Cultură civică: Panici Doinița

Religie: Cristea Vasile, Năstase Geta, Toader Rodica

Aria curriculară “Arte”

Educaţie muzicală: Buruiană Gina

Educaţie plastică: Vădeanu Adrian

Aria curriculară “Educaţie fizică şi sport”

Educaţie fizică: Cojocariu Mihaela, Lazarin Alexandru, Matei Monica, Strat Adriana, Talabă Gabriela

Aria curriculară “Tehnologii”

Educaţie tehnologică: Vasile Mălina, Huţanu Ana-Viorica

Informatică: Penu Ionela

Clase