ANUL ȘCOLAR 2016-2017

Curriculum la Decizia Școlii pentru anul școlar 2016-2017:

Învăţământul primar

Bazele informaticii, clasa 4A, profesor Penu Ionela

Aria curriculară Limbă și comunicare

Lectura ca abilitate de viaţă, clasa 8A, profesor Călin Liliana; clasa 8B, profesor Vasile Mihai

Limba germană, clasele 6C, 8C, profesor Barbu Dumitru

Aria curriculară Matematică și științele naturii

Astronomia pe înțelesul tuturor, clasele 5A, 5C, profesor Tobiaș Silvia-Daniela

Bazele Informaticii, clasele 5A, 5B, 5C, 6A, 6B, 6C, 7A, 7B, 7C, profesor Penu Ionela

Complemente de matematică,  clasa 8B, profesor Florescu Aurelia

Matematică aplicată, clasa 8C, profesor Crețu Valeriu

Matematică şi astronomie, clasa 7A, profesor Tobiaș Silvia-Daniela

Matematică şi ştiinţe în societatea cunoaşterii, clasa 5B, profesor Cortojan Viorica

Sinteze de matematică, clasa 8A, profesor Tobiaș Silvia-Daniela