Încadrarea Şcolii Gimnaziale “Constantin Gh. Marinescu” pentru anul şcolar 2014-2015:

Director Huţanu Ana-Viorica

Director adjunct Alecu Ioana

Învăţământ primar

Bujor Luminiţa, Bujoreanu Andreea, Cojocaru Jenica, Coşug Maricica, Crişan Mariana, Grigorică Gheorghe, Jâtea Simona, Lazăr Luminiţa, Leon Gabriela, Lupu Neicu-Marioara, Morun Valentina, Roşca Mariana, Simionescu Marinela, Tăbăcaru Laura

Aria curriculară “Limbă şi comunicare”

Limba română: Călin Liliana, Onica Lenuţa (Coreschi Iulia), Vasile Mihai

Limba engleză: Ciobanu Daniela Ionela, Katler Dana, Roman Cristian

Limba franceză: Călin Ionelia, Katler Dana

Limba germană: Partene Melu

Limba latină: Călin Liliana, Onica Lenuţa (Coreschi Iulia), Vasile Mihai

Aria curriculară “Matematică şi ştiinţele naturii”

Matematică: Creţu Valeriu, Florescu Aurelia, Tobiaş Silvia-Daniela

Fizică: Cortojan Viorica, Nica Marian

Chimie: Cortojan Viorica, Cristian Victorina

Biologie: Călugăru Viorica

Aria curriculară “Om şi societate”

Geografie: Moraru Maria, Vasile Mădălina

Istorie: Cazacu Camelia

Cultură civică: Alecu Ioana, Constantinescu Daniela

Religie: Cristea Vasile, Năstase Geta, Toader Rodica

Aria curriculară “Arte”

Educaţie muzicală: Buruiană Gina

Educaţie plastică: Vădeanu Adrian

Aria curriculară “Educaţie fizică şi sport”

Educaţie fizică: Cojocaru Mihaela, Lazarin Alexandru, Strat Adriana, Talabă Gabriela

Aria curriculară “Tehnologii”

Educaţie tehnologică: Huţanu Ana-Viorica, Velea Marcela

Informatică: Penu Ionela

Clase

Oferta școlii