Clase – învăţători/diriginţi

În anul şcolar 2014-2015 în Şcoala Gimnazială “Constantin Gh. Marinescu” funcţionează 27 de clase, 15 clase în învăţământul primar şi 12 clase în învăţământul gimnazial.

Clasa PA – Jâtea Simona

Clasa PB – Morun Valentina

Clasa PC – Coşug Maricica

Clasa 1A – Lupu Neicu-Marioara

Clasa 1B – Grigorică Gheorghe

Clasa 1C – Lazăr Luminiţa

Clasa 2A – Bujoreanu Andreea

Clasa 2B – Roşca Mariana

Clasa 2C – Leon Gabriela

Clasa 3A – Tăbăcaru Laura

Clasa 3B – Simionescu Marinela

Clasa 3C – Perju Gina

Clasa 4A – Bujor Luminiţa

Clasa 4B – Cojocaru Jenica

Clasa 4C – Crişan Mariana

Clasa 5A – Vasile Mihai

Clasa 5B – Călin Ionelia

Clasa 5C – Creţu Valeriu

Clasa 6A – Katler Dana

Clasa 6B – Talabă Gabriela

Clasa 6C – Călugăru Viorica

Clasa 7A – Strat Adriana

Clasa 7B – Cortojan Viorica

Clasa 7C – Roman Cristian

Clasa 8A – Tobiaş Silvia-Daniela

Clasa 8B – Călin Liliana

Clasa 8C – Florescu Aurelia