ANUL SCOLAR 2013-2014

Mult succes in noul an scolar!scoala

Dragi elevi, sa fiti harnici la invatatura, destoinici in activitatile scolare si extrascolare, ascultatori de parinti si profesori pentru ca sa fiti fericiti precum aceste pasarele care si-au facut cuibul in gradina scolii, unele chiar in casutele facute de voi.

Prima zi de scoala, 16 septembrie 2013:

x x x

M I S I U N E A   SCOLII

 • Sa dezvolte interesul pentru educatie si emancipare permanenta in sensul promovarii unui invatamant modern, deschis, flexibil si de calitate;
 • Sa promoveze valoarea prin obtinerea performantelor scolare si sa sprijine initiativele elevilor si ale cadrelor didactice;
 • Sa initieze si sa dezvolte parteneriate interinstitutionale;
 • Sa faciliteze comunicarea, promovand un dialog permanent, deschis si flexibil intre partenerii sociali si educationali;
 • Sa stimuleze dezvoltarea cognitiva, spirituala, interpersonala si sociala in scopul valorificarii tuturor valentelor educative ale continutului invatarii in interesul superior al copilului.

x x x

V I Z I U N E A   SCOLII

“A educa inseamna a–i face pe copii sa-si insuseasca prin experienta un sistem de valori care sa le dea posibilitatea sa se integreze in mod inteligent intr-o lume in rapida schimbare!“                                               (Robert Dottreus)

 x x x

O B I E C T I V E

 • Asigurarea calitatii actului educational in perspectiva pregatirii pentru o societate bazata pe cunoastere;
 • Adecvarea ofertei educationale la nevoile educationale ale beneficiarilor;
 • Imbunatatirea conditiilor oferite pentru desfasurarea tuturor activitatilor in cadrul scolii;
 • Dezvoltarea profesionala continua a cadrelor didactice prin participarea la educatie permanenta si crearea unei culturi a invatarii pe tot parcursul vietii;
 • Dezvoltarea parteneriatului educational scoala-parinti-administratie locala, in vederea sustinerii procesului educational;
 • Incurajarea si dezvoltarea creativitatii elevilor prin activitati educative scolare si extrascolare;
 • Cresterea rolului educatiei nonformale in vederea obtinerii succesului scolar si a dezvoltarii personale a elevilor;
 • Asigurarea conditiilor privind securitatea elevilor in spatial scolar.