Şcoala Gimnazială “Constantin Gh. Marinescu”

 
Str. Regiment 11 Siret Nr. 41A                 
Galaţi, 800313
Telefon secretariat: 0236312544  
Telefon director: 0236313190          
Telefon contabilitate: 0336401313                                                                                                       
e-mail: scoala2_gl_ro@yahoo.com
 

Şcoala Gimnazială “Constantin Gh. Marinescu” este situată în cartierul Ţiglina I, într-o zonă centrală a oraşului Galaţi, nu departe de faleza Dunării şi de alte trei instituţii de învăţământ (Colegiul Naţional «Mihail Kogălniceanu», Colegiul Naţional «Costache Negri» şi Liceul Teoretic «Emil Racoviţă»).

Şcoala funcţionează în două schimburi, clasele primare dimineaţa iar clasele gimnaziale după-amiaza. Pentru clasele primare oferim şi programul “After School”.

Datorită activităţilor şi proiectelor ecologice care sunt desfăşurate în şcoala noastră, am obţinut distincţia internaţională Steagul Verde acordată în cadrul proiectului Eco-Şcoala.

Elevii şcolii noastre participă la numeroase concursuri judeţene, interjudeţene şi naţionale.

Prin participarea la proiecte educaţionale cu colaborare europeană şi internaţională, elevii noştri au posibilitatea să cunoască noi culturi, să-şi lărgească orizontul cunoaşterii, înţelegerii şi acceptării valorilor europene, să fie pregatiţi pentru statutul de cetăţeni europeni.

ISTORICUL ŞCOLII

1973 – se dă in folosinţă actualul local al Şcolii nr. 2 Galaţi

1980 – împrejmuirea terenului aferent şcolii

2003 – repararea şi recondiţionarea faţadei şcolii

2004 – contract de proiectare sala de sport

2004 – înlocuirea acoperişului tip „terasă” cu acoperiş şarpantă de lemn şi învelitoare din tablă zincată

2005 – iluminatul exterior

2006 – modernizarea bibliotecii (mobilier nou şi volume noi)

2007 – dotarea şcolii cu camere video

2008 – amenajarea Centrului de Documentare şi Informare

2009 – schimbarea tâmplăriei cu termopan

2010 – dotarea cu camere video exterioare

2011 – renovarea faţadei şcolii

Suport logistic:

 • 14 săli de clasă dotate cu calculatoare/laptopuri/televizoare color, videoproiectoare
 • biblioteca dotată cu peste 10000 de volume, calculatoare conectate la internet
 • sală multimedia dotată cu smartboard
 • cabinet geografie dotat cu smartboard
 • laborator fizică-chimie
 • laborator biologie
 • cabinet de informatică
 • sală de sport
 • teren de sport
 • cabinet medical
 • staţie radio
 • orgă electronică
 • combină muzicală
 • copiatoare
 • imprimante multifuncţionale