Școala Gimnazială “Constantin Gh. Marinescu”, Școala Gimnazială “Sfântul Grigorie Teologul” și Școala Gimnazială “Nicolae Bălcescu” organizează o Colectă de Crăciun pentru bătrânii din Căminul de Bătrâni din comuna Măstăcani și pentru alte familii nevoiașe din Măstăcani și Filești.
Produsele alimentare de bază și specifice Crăciunului (dar nu numai) vor fi strânse în cadrul celor trei școli.

Se acceptă donații și din afara școlilor.
Se acceptă și donații bănești.

Informații : https://www.facebook.com/dininimavoluntar