Director: Huțanu Ana-Viorica

Director adjunct: Morun Valentina

Învățământ preșcolar

Grupa mică Duca Tanța; Grupa mijlocie Dediu Ramona;

Grupa mare 1 Moise Georgeta; Grupa mare 2 Dumitrescu Dorina

Învățământ primar

Clasa PA Jâtea Simona; Clasa PB Morun Valentina; Clasa PC Coșug Maricica

Clasa 1A Lupu Neicu-Mărioara; Clasa 1 Lazăr Luminița

Clasa 2A Roșca Mariana; Clasa 2B Cristea Adriana;

Clasa 3A Tăbăcaru Laura; Clasa 3B Frangulea Veronica; Clasa 3C Perju Nicoleta-Gina

Clasa 4A Chistol Ana; Clasa 4B Bujor Luminița; Clasa 4C Simionescu Marinela

Aria curriculară Limbă și comunicare

Limba română: Călin Liliana, Coreschi Iulia, Vasile Mihai

Limba engleză: Katler Dana, Roman Cristian, Tocilianu Diana

Limba franceză: Katler Dana, Lichiardopol Mihaela

Limba latină: Vasile Mihai

Aria curriculară Matematică și Științe ale naturii

Matematică: Crețu Valeriu, Florescu Aurelia, Tobiaș Silvia-Daniela

Fizică: Caraman Aritiea, Cortojan Viorica

Chimie: Cortojan Viorica

Biologie: Călugăru Viorica

Astronomie: Tobiaș Silvia-Daniela

Aria curriculară Om și societate

Geografie: Vasile Mădălina

Istorie: Cazacu Camelia

Cultură civică: Crețu Marian

Religie: Cristea Vasile, Toader Rodica

Aria curriculară Arte

Educație muzicală: Buruiană Gina

Educație plastică: Vădeanu Adrian

Aria curriculară Educație fizică și sport

Educație fizică: Olaru Bogdan, Olaru Mihaela, Pelin Fănel, Strat Adriana, Talabă Gabriela

Aria curriculară Tehnologii

Educație tehnologică: Huțanu Ana-Viorica, Bostan Ion

Informatică: Penu Ionela

Consiliere și orientare

Clasa 5A Florescu Aurelia; Clasa 5B Vasile Mădălina; Clasa 5C Călin Liliana

Clasa 6A Roman Cristian Ion; Clasa 6B Tocilianu Diana; Clasa 6C Talabă Gabriela

Clasa 7A Călugăru Viorica; Clasa 7B Katler Dana

Clasa 8A Coreschi Iulia; Clasa 8B Cortojan Viorica; Clasa 8C Cazacu Camelia