Activități :

Ziua Europeană a Limbilor, septembrie 2019 – profesor Tocilianu Diana

Europe Codeweek, octombrie 2019 – profesor Penu Ionela

Hour of code, decembrie 2019 – profesor Penu Ionela

European Astro Pi Challenge, februarie 2020 – profesor Penu Ionela

Mission X: Train like an astronaut , februarie-martie 2020 – profesori Talabă Gabriela, Tobiaș Silvia-Daniela

Moon Camp Challenge, mai 2020 – profesor Tobiaș Silvia-Daniela

Ziua Europei, mai 2020 – profesor Roman Cristian Ion

Proiecte derulate pe parcursul anului școlar 2019-2020 :

STEAM Time – Solve UNESCO Crime, proiect de parteneriat strategic schimb interșcolar Erasmus+ KA229, coordonator Tobiaș Silvia-Daniela, echipa de proiect: Coreschi Iulia, Florescu Aurelia, Huțanu Ana-Viorica, Roman Cristian Ion

Entrepreneurship and soft skills through Fairy Tales: an iNnovaTive Approach to entrepreneurShip educatIon in primAry schools – F.A.N.T.A.S.I.A., proiect de parteneriat strategic Erasmus+ KA201, coordonator Tobiaș Silvia-Daniela, echipa de proiect: Huțanu Ana-Viorica, Lazăr Luminița, Morun Valentina, Roman Cristian Ion

Eco-Școala– coordonator Florescu Aurelia, activități derulate la nivelul întregii școli: „Ziua Verde a Eco-școlilor”

„CARO AMICO TI SCRIVO” – proiect de corespondență româno-italian între elevi, coordonator p.î.p. Simionescu Marinela

Proiecte eTwinning:

STEAM Time – Solve UNESCO Crime, profesori Roman Cristian Ion, Tobiaș Silvia-Daniela, Vasile Mihai

Entrepreneurship and soft skills through Fairy Tales: an iNnovaTive Approach to entrepreneurShip educatIon in primAry schools – F.A.N.T.A.S.I.A., profesori Morun Valentina, Roman Cristian Ion, Tobiaș Silvia-Daniela

From home to the Universe – an eTwinning Adventure, profesor Tobiaș Silvia-Daniela